Maďarská mýtna jednotka EASY mini

Objednávací kód: 8000
EAN:

Slúži len pre nákladnú dopravu !!!...

Množstvo  

-

+

Záruka:24 mesiacov

Cena bez DPH:110,00 €

Cena s DPH: 132,00 €

102,30 € bez DPH /122,76 € s DPH

Cena člen ČESMAD logo

Ako sa stať členom združenia

Predajne Motoexpert:

Banská Bystrica

na sklade 28 ks

Košice

na sklade 37 ks
  • Podrobný popis
  • Súbory
  • Odkaz dodávateľovi

Maďarská mýtna jednotka EASY mini pre nákladné vozidlá nad 3,5t

Obsah balenia:

  • palubná jednotka
  • USB kábel s oddeliteľnou zástrčkou do zapaľovača automobilu

Po zakupení OBU jednotky je nutné v predajni vyplniť evidenčný formulár, kde uvediete číslo OBU jednotky. Vyplnený formulár je možné zaslať aj dodatočne emailom na adresu predajne kde ste jednotku zakúpili.

Výhody:

  • výhodou tejto palubnej jednotky je okrem malých rozmerov aj možnosť výmeny USB kábla v prípade poruchy  za akýkoľvek iný kábel s USB, bežne dostupný kďekoľvek v elektro predajniach.
  • jednotka je naozaj mini rozmerov 75 x 45 x 20 mm

 

Upozornenie:

Jednotku nechávajte v horúcich letných mesiacoch na okne len počas jazdy. Pri prestávkach, alebo dlhšom odstavení vozidla je potrebné schovať ju pred priamym slnečným žiarením.

Pôsobením vyšších teplôt sa môže poškodiť batéria a už sa na ňu nebude vzťahovať záruka.

 

Náhradná batéria pre mýtnu jednotku EASY : https://www.motoexpert.sk/hu-go/nahradna-bateria-pre-madarsku-mytnu-jednotku-obu-easy-mini/

Náhradná zástrčka pre mýtnu jednotku EASY: https://www.motoexpert.sk/hu-go/nahradna-zastrcka-na-madarsku-mytnu-jednotku/

 

REGISTRÁCIA/PRVÉ KROKY

 Aké parametre na registráciu od vás budeme potrebovať?

 Na registráciu potrebujete registračné číslo (OBU ID). Toto číslo nájdete v dokumente Všeobecné podmienky priloženom v balení so zariadením. Registračné číslo je 12-miestny číselný kód. Ak ste si zariadenie OBU zakúpili od spoločnosti Auto Securit Zrt, kód sa začína číslami 905*********. Ak sa kód začína iným číslom, obráťte sa na predajcu.

 Ako si môžem zaregistrovať zariadenie OBU?

 Zariadenie môžete zaregistrovať na oficiálnej webovej lokalite HUGO: https://hu-go.hu/articles/index/3193

Návod na registráciu: https://hu-go.hu/files/media/events/thumbnails/5617/1400682281Procesregistrciepalubnhozariadeniask.pdf

 

Ako funguje?

Palubná jednotka OBU Easy používajúca GPS technológiu, okamžite po zapojení do zapaľovača začína prijímať satelitné pozície. Zariadenie sa neumiestňujte na predné sklo, ale na vodorovnú časť prístrojovej dosky pod čelné sklo. Ak sa motorové vozidlo dostane na spoplatnený úsek cesty, systém začne odčítavať mýto z vopred doplnenej sumy.

 Povinnosti zákazníka po zakúpení palubnej jednotky:

- Zákazník sa musí zaregistrovať na stránke hu-go.hu, presný odkaz je v popise produktu

- Pri registrácii je nutné zadať registračné číslo (OBU ID) - je nalepený na štítku v pravom dolnom rohu v priloženom maďarskom návode . Je to 12-miestny číselný kód. Ak ste si zariadenie OBU kúpili prostredníctvom OZ Česmad Slovakia výrobok firmy Auto Securit Zrt. tak začína číslami 905 ...........  /je to poskladaný leták, po stranách zlepený.  PIN kód je číslo na zadnej strane jednotky.

- Zákazník si dobije kredit bankovým prevodom, alebo na benzínových pumpách cez terminál HU-GO v Maďarsku v hotovosti, bankomatovou alebo  tankovacou kartou.

. - Zákazník musí po zakúpení vyplniť Informačný formulár ktorý dostane spolu s tovarom. Vyplnený formulár zašle naskenovaný na mail adresu tej predajne kde OBU kúpil. Bez vyplneného formulára nie je možné zakúpenú jednotku reklamovať.

 Dôležité informácie:

- Kredit môže zákazník dobíjať bankovým prevodom, alebo na benzínových pumpách cez terminál HU-GO v Maďarsku v hotovosti, alebo tankovacími kartami EuroShell, OMV Routex

- Pri bankovom prevode treba jednotku nabiť min. 3 dni vopred pred jazdou, kvôli času potrebnému na presun peňazí

- Mýtna jednotka má možnosť nastavenia hlásenia nízkeho kreditu, a to v administrácii na stránke hu-go.hu

- Prenos mýtnej jednotky z vozidla do vozidla je jednoduchý, priamo v administrácii na stránke hu-go.hu

- V administrácii na stránke hu-go.hu je možné vytvoriť skupiny vozidiel s 1 kreditom, napr. sk1. =10 vozidiel s kreditom X, skupina 2 = 15 vozidiel s kreditom Y...

- Pri predaji mýtnej jednotky ďalšej osobe alebo firme sa kredit nevracia, ale prepadá

- Táto mýtna jednotka obsahuje všetky technológie mýtnych jednotiek používaných v EU

- Táto mýtna jednotka je nachystaná na používanie vo všetkých krajinách Európy, v prípade že príde k zjednoteniu štandardu

- Zariadenie sa vyrába v Maďarsku, výrobca spolupracoval na maďarskom mýtnom systéme a stránke hu-go.hu

 

 Funguje zariadenie OBU aj v iných krajinách?

 Zariadenie OBU funguje iba v Maďarsku, takže keď opustíte územie Maďarska, odporúčame vám zariadenie vypnúť. Keď sa do Maďarska vrátite, zariadenie zapnite ešte pred hranicou a skontrolujte zelený indikátor LED. Ak zariadenie hlási chybu (zelený indikátor LED bliká), obráťte sa na spoločnosť Auto Securit Zrt, ktorá zariadenie skontroluje. Aby ste nedostali pokutu, kým je prístroj v oprave, odporúčame zakúpiť si diaľničnú známku. Aj keď je technicky možné priradiť OBU jednotku k viac než jednej ŠPZ odporúčame vám používať jedno zariadenie OBU priradené iba k jednému vozidlu.

Ak chcete jedno zariadenie prepojiť s viacerými vozidlami, musíte pri každej zmene vozidla zrušiť registráciu a zariadenie znovu zaregistrovať na webovej lokalite HU-GO!!!

 Je možné pri registrácii nastaviť kategóriu nápravy?

 Počas registrácie môžete zmeniť kategóriu/nápravu na internetovom portáli (HU-GO). Ak je registrácia úspešná a chcete zmeniť nápravy cez zariadenie OBU (deklaračný operátor), zavolajte nám. Musíme nastaviť zariadenie a vy následne musíte zmeniť nastavenia nosnosti na webovej lokalite HU-GO. Na tejto lokalite musíte vybrať možnosť a využiť prepojenie, pomocou ktorého deklaračný operátor zmení nápravu.

DÔLEŽITÉ! Zariadenie OBU musí byť zapnuté, inak príkazy na povolenie nebudú prijaté!

 

 Predal som vozidlo. Čo mám robiť, keď si kúpim nové?

 Ak ste predali vozidlo, musíte zrušiť príslušnú registráciu na portáli HU-GO. Ak si kúpite nové vozidlo, môžete opätovne zaregistrovať staré zariadenie OBU s parametrami nového vozidla na portáli HU-GO.

 TECHNICKÉ ÚDAJE

 Modrý indikátor LED bliká, čo to znamená?

 Modrý indikátor LED ukazuje stav batérie zariadenia OBU. Ak indikátor LED bliká, batéria je vybitá a je potrebné ju nabiť.

 Modrý indikátor LED na zariadení OBU nepretržite svieti, čo to znamená?

 Modrý indikátor LED ukazuje stav batérie zariadenia OBU. Ak indikátor LED neprerušovane svieti, batéria sa nabíja.

 Zelený indikátor LED bliká, čo to znamená?

 Keď zelený indikátor LED raz krátko zabliká, znamená to, že nie je k dispozícii navigácia GPS. Ak krátko zabliká dvakrát, ide o prerušenie komunikácie. Ak krátko zabliká trikrát, znamená to, že nie je k dispozícii komunikácia ani navigácia. Ak zariadenie nefunguje správne, zakúpte si diaľničnú známku, aby ste nedostali pokutu.

 Zelený indikátor LED na zariadení OBU nepretržite svieti, čo to znamená?

 Ak indikátor LED nepretržite svieti, zariadenie je pripravené na používanie (komunikácia aj navigácia fungujú správne). Vždy pred jazdou skontrolujte, či zariadenie funguje správne. Ak zaregistrujete, že zariadenie OBU nefunguje, kúpte si diaľničnú známku.

 Ako môžem cez zariadenie OBU zmeniť kategóriu?

 Dôležité! Ak chcete zmeniť nápravy cez zariadenie OBU, musíte o povolenie požiadať pracovníkov spoločnosti Auto Securit Zrt., ktorí vám tento voliteľný spôsob zmeny nápravy umožnia. Potom musíte na portáli HU-GO nastaviť, že zmeníte nápravy cez zariadenie OBU. Postup zmeny náprav cez zariadenie OBU:

Podržte tlačidlo SOS počas stlačenia tlačidla Phone. Zariadenie zapípa. Tento krok opakujte, až kým nedosiahnete správne nastavenie nápravy. Zmeny aplikujete uvoľnením tlačidla SOS. Pomocou tlačidla Phone môžete zistiť aktuálne zvolenú kategóriu.

Ak počet náprav je nastavený cez internet na pevno (nie vodič – sprostredkovateľ) bude vždy v Maďarsku jednotka pípať 2 x. Ak si môže vodič nastavovať nápravy sám, bude mu jednotka pípať toľko koľko nastavil náprav.

Ak sa jednotka správa čudne treba ju otvoriť / 2 skrutky/, vybrať baterku a vytiahnuť SIM kartu. A opäť poskladať späť. To znamená urobiť reštart jednotky. Vo väčšine prípadov to funguje.

Ak jednotka nastavená tak, že vodič môže meniť počet náprav nákladného vozidla

2 pípnutia: 2 nápravy

3 pípnutia: 3 nápravy

4 pípnutia: 4 alebo viac náprav

Ak je jednotka nastavená na pevno ( vodič nemôže zmeniť počet náprav)

 vždy len len 2 pípnutia ( aj keď sú nastavené 4 nápravy)

 

MOŽNÉ PORUCHY

 Chcel by som zmeniť kategóriu, ale zariadenie OBU pri stlačení tlačidla SOS nepípa.

Čo mám robiť?

 Ak zariadenie nepípa, keď chcete zmeniť nápravy cez zariadenie, obráťte sa na pracovníkov spoločnosti Auto Securit Zrt. a pokiaľ porucha trvá, používajte diaľničné známky. (Skontrolujeme verziu zariadenia a v prípade potreby ho aktualizujeme.)

 Stratil som zariadenie OBU. Čo mám robiť?

 Ak ste zariadenie OBU stratili, ihneď sa obráťte na pracovníkov spoločnosti Auto Securit Zrt. a zároveň odstráňte registráciu na portáli HU-GO, aby ste predišli zneužitiu. Až do výmeny za nové zariadenie je potrebné používať diaľničné známky, aby ste nedostali pokutu.

 Moje zariadenie OBU nefunguje. Ako ho mám vymeniť?

 Ak si všimnete, že zariadenie OBU nefunguje, ihneď zavolajte pracovníkom spoločnosti Auto Securit. Aby ste nedostali pokutu, kým je prístroj v oprave alebo sa čaká na jeho výmenu, musíte si zakúpiť diaľničnú známku.

 Môžete nám poskytnúť pokyny pre vodiča?

 Odpoveď: Ak sa na zariadení OBU vyskytne chyba GPS, prvý krok je zastaviť vozidlo a zariadenie reštartovať. Skontrolujte správnu polohu zariadenia. Ak chyba GPS trvá, zavolajte kontaktné centrum spoločnosti Auto Securit a technické oddelenie skontroluje údaje zo softvéru. Ak chyba GPS trvá, zariadenie OBU je potrebné vypnúť a zakúpiť si diaľničnú známku.

 Koľko má zákazník/vodič času na zakúpenie známky po tomto oznámení?

 Diaľničnú známku je potrebné zakúpiť, aby bolo možné pokračovať v ceste. To znamená, že:

  1. vodič by mal kontaktovať a informovať svoju spoločnosť, ktorá môže zakúpiť paušálnu diaľničnú známku online,
  2. vodič musí ísť na najbližšie miesto predaja diaľničných známok.

 Ako bude vodič vedieť, kde bol presne v danom momente?

 Odpoveď: Vodič sa môže obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti Auto Securit, kde možno overiť posledný hlásený čas alebo polohu.

 Môže si vodič zakúpiť diaľničnú známku cez webovú lokalitu HU-GO?

 Odpoveď: Áno. Možno ju zakúpiť elektronicky alebo osobne (napr. na miestach predaja NUSZ, čerpacích staniciach...).

 Moje konto je vyčerpané, čo mám robiť?

 Počas registrácie si musíte vytvoriť konto. Na tomto konte je dôležité mať dostatok finančných prostriedkov, ktoré umožňujú zakúpiť si diaľničnú známku na príslušnej trase. Ak na konte nie sú peniaze, musíte ho dobiť, inak môžete na cestách dostať pokutu. Aby ste predišli pokute, kým konto nie je nabité, musíte si zakúpiť diaľničnú známku.

Po dvoch rokoch od zakúpenia mýtnej jednotky vám môže byť, podľa maďarskej legislatívy, účtovaný poplatok za prenos dát vo výške cca 20 € ročne za jedno vozidlo. Tento poplatok je do tohoto obdobia zakalkulovaný v cene prístroja.

 

V prípade akéhokoľvek problému sa obráťte na naše 24-hod. kontaktné centrum na tomto telefónnom čísle ( po slovensky len od 8:00 – 17:00 počas pracovných dní) :
Telefón: +36 30 933 3446
Auto Securit Plc.

 

Príloha: 20227.PDF (432,9kB)

Objednávací kód: 8000

Súbory na stiahnutie:

Príloha: OBU EASY - leták.PDF (432,9kB)

Príloha: OBU EASY - návod II.pdf (412,4kB)

Nenašli ste údaj v popise?
Máte otázku k dostupnosti produktu?

Napíšte nám dotaz k tomuto produktu.
 
Maďarská mýtna jednotka EASY mini
Mobilná verzia © 2014 ČESMAD Slovakia Všetky práva vyhradené!created by: azn webdesign

Nákupný košík

Váš nákupný košík je prázdny. Viac...

Truck a auto príslušentvo

Česmad Slovakia